BARCELONAUTES / AUTISME UNA INMERSIÓ RÀPIDA

Per a entendre l’autisme cal adoptar una visió poliedrica que no sols abraci la descripció dels símptomes de l’espectre autista, sinó que tambe en contempli el significat des de diverses perspectives. En aquest llibre es combinen la visió medica i neurocientífica amb altres apreciacions com la social, la legal, la laboral o l’educativa. De manera progressiva es va dibuixant un concepte mes global de l’autisme, fins a arribar a descriure com viuen, perceben, senten i pensen les persones dins de l’espectre, tot incloent «altres característiques» de l’autisme que sovint no apareixen entre els criteris diagnostics: l’autisme en femení, la desregulació emocional, l’ansietat, entre d’altres. Tot seguit s’explora l’impacte de l’autisme des del naixement fins a la vellesa en les diferents esferes vitals, com són ara l’escolarització, l’àmbit laboral i les relacions familiars i interpersonals. Finalment, es proposen estrategies quotidianes i pistes que ajudin a una adaptació mes bona a l’entorn, tant per a les persones dins l’espectre com per a la resta d’individus, amb l’objectiu d’aconseguir una societat mes inclusiva i respectuosa.

Deja un comentario